ถ่านหินแอนทราไซท์

ถ่านหินแอนทราไซต์: เป็นถ่านหินเกรดพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงสุด ขึ้นชื่อในเรื่องความสะอาด มีลักษณะดำเงาและมันวาว มีปริมาณคาร์บอนสูงถึงร้อยละ 80-92 มีปริมาณความชื้นต่ำและค่าความร้อนสูง มีควันเพียงเล็กน้อย และจุดติดไฟยาก

ถ่านหินเป็นหินตะกอนสีดำหรือสีน้ำตาลอมดำที่ติดไฟได้ ซึ่งมีคาร์บอนและไฮโดรคาร์บอนในปริมาณสูง ถ่านหินมีกำเนิดมาจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของพืชพันธุ์ไม้ต่างๆ ที่สลายตัวและสะสมอยู่ในลุ่มน้ำหรือแอ่งน้ำต่างๆ นับเป็นเวลาหลายร้อยล้านปี

ถ่านหินแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ แอนทราไซต์ บิทูมินัส ซับบิทูมินัส และลิกไนต์ การจัดอันดับขึ้นอยู่กับประเภทและปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในถ่านหิน และปริมาณค่าความร้อนที่ถ่านหินสามารถผลิตได้

ถ่านหินของเรา “ถ่านหินแอนทราไซต์” มีคาร์บอนสูง เป็นถ่านหินที่มีธาตุคาร์บอนเป็นส่วนประกอบมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86–97 ของส่วนประกอบทั้งหมด แอนทราไซต์เป็นถ่านหินเกรดพรีเมี่ยมที่มีคุณภาพสูงสุด เป็นที่รู้จักในเรื่องความสะอาด มีลักษณะดำเป็นเงาและมันวาว อีกทั้งยังมีคาร์บอนสูง มีความชื้นต่ำ ความร้อนสูง มีควันเพียงเล็กน้อย และจุดติดไฟยาก