ธุรกิจของเรา

เราคัดเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงานแข็งที่หลากหลายจากหลายแหล่งวัตถุดิบคุณภาพที่เชื่อถือได้ถ่านหินแอนทราไซท์ถูกใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม :

INTERNATIONAL MARKETS

We expanded to international trade, providing professional sourcing service, quality control and logistical support


QUALITY CONTROL


Thailand Anthracite emphasizes on high quality of products.

We have an inspection process and product quality control system at every stage before distribution to customers.

Not only do we possess our own laboratory,
we also employ independent and internationally recognized assurance appraisers to guarantee our high quality standard.


SGS Thailand has headquarters in Bangkok and a network of offices in Rayong, Chonburi, Song Khla, Chiangmai and Nakorn Ratchasima. We provide services to clients throughout Thailand and in Laos and Cambodia.

More info : https://www.sgs.co.th