ถ่านหินเชื้อเพลิง

ถ่านหินเชื้อเพลง : หรือที่เรียกว่าถ่านหินไอน้ำ ใช้สำหรับผลิตพลังงานและความร้อน เรามีถ่านหินชนิดให้ความร้อนหลากหลายชนิด ทั้งค่าความร้อนต่ำ ปานกลาง และสูง

Contact :http://www.easternpearl.co.th