การขนส่ง

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ ให้บริการขนส่งทางกายภาพตั้งแต่ต้นทางจนถึงท่าเรือระบายของลูกค้า ผ่านการดำเนินงานด้านลอจิสติกส์ภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ทีมปฎิบัติการ


เรามีทีมงานภายในของเราเองที่มุ่งเน้นการขนส่งสินค้า โดยให้บริการครบวงจรครอบคลุมทุกๆสินค้า

ทีมงานของเราลงมือปฏิบัติจริงและกระตือรือร้นในการจัดหาแนวทางแก้ไขผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เราทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันและ 365 วันเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของเรามีความตรงต่อเวลาและลดความเสียหายให้น้อยที่สุด

Oversea
Transportation

Domestic Transportation